Chanel brooch

I dok polako ulazim u šesti mjesec trudnoće, i pripremam se da krenem na specijalizaciju u Sarajevo, za nekoliko dana, uhvatila me manija da svu kuću prevrnem naopačke, svaki čoškić preberem, da sve nekako ostavim uredno i pospremljeno iza sebe i krenem u novi početak.
Uvuče se u čovjeka ta neka pozitivna trema, ne mogu reći da mi je svejedno, sama pomisao da neću ići na svoj posao naredne 4 godine, da ću vozariti u Sarajevo, izvlači te iz komfor zone i pravi promjenu u onoj našoj svakodnevnoj rutini na koju smo naučili. Ali to je nekako sastavni dio života doktora na koji pristaneš, cijeloživotno školovanje, rast i razvoj ukoliko želiš napredovati.
I pošto sam, u prvoj trudnoći, bila peta godina fakulteta, zezaju me da definitivno ne znam učiti bez bebe, i da, ako treći put zatrudnim trebam doktorat upisati. 😂

Ali, onda se hrabrim, ako sam mogla sa 22 godine, mogu i sa 29! Imam jedno takvo iskustvo iza sebe, kada ti se sve “sastavi”, beba, udaja, ispiti, preseljenje, ali kada sve prođe zaista onda uživaš u plodovima svoga rada.
Biti mlada majka je definitivno jedno od najljepših stvari koje su mi se desile u životu.
Nekako su me kroz život pratile tatine rečenice kada me savjetovao na fakultetu kako da učim i da je najbolji “paralelni slalom” (sestra i ja smo se uvijek smijale, ali zaista je tako), ne učiti predmet po predmet, nego paralelno, ili mamini savjeti kako u životu nemamo vremena prvo razbacivati, pa onda pospremati, nego stvari raditi “usput”.
I to je postala zaista moja životna istina.
Kada me danas pitate kako nešto uspijevam, mislim da je ovo odgovor. Moj je život paralelni slalom.
Ne možemo čekati “pravi momenat”, jer pravi momenat ne postoji, život je zamišljen tako da se raspliće, da nam dolaze nove stvari koje nas vesele, nove želje, planovi i projekti i jednostavno se treba uhvatiti ukoštac sa tim, jer je iluzija da ćemo jednom sve “poraditi”, pa onda imati vremena za nešto, bilo šta.. (pitajte ljude koji su u penziji 🙂)

Kroz život sam shvatila da je stvarno organizacija pola posla, nije isto započeti svoj dan u 8 sati ujutro i u 12 sati.
Planiranje dana unaprijed je nešto što meni mnogo pomaže i disciplina da uradim ono što sam sebi obećala.
Ne pušim, ne pijem kafu, i koliko ovako banalno zvučalo, mislim da sebi uštedim dosta vremena na tome. Jedem zdravu hranu, a ta ti hrana daje energiju, nisi trom i pospan, i onda si opet produktivniji nego inače. Treniram, tako da imam više snage i volje. Ne družim se s ljudima koji mi pune glavu negativnostima, čitam inspirativne knjige,meditiram..
Od svih ovih stvari mislim da je najzaslužnija ta što zaista volim i voljena sam žena, koja ima punu podršku, pomoć i razumijevanje od svog muža.
Ako nisi u dubini sebe ispunjen, sretan i zadovoljan, mislim da uvijek treba od toga krenuti. Jer onda ovo ostalo dolazi kao posljedica.

Zamka je da ćemo biti sretni kada budemo imali “sve”. Prvo budemo sretni, pa onda to “sve” samo dođe.

Ja uživam u modi, i volim sve te ženske điđe-miđe, slikati se i inspirisati vas šta da odaberete za sebe. Ali još mi je veća satisfakcija probuditi osjećaj u nekome da se želi pokrenuti, da želi uzeti život u svoje ruke, koliko god da ima godina, da želi uspjeti u nečemu, da želi stvoriti i pokazati da se i u ovoj našoj lijepoj državici može lijepo živjeti, jer ja u dubini sebe osjećam da je tako.

Jedini uslov je da vjerujemo u sebe.

Mislim da će ovaj outfit obradovati sve trudnice. Mi se trenutno razumijemo. Ja sam sada u fazi da mi stomak više nije mali, tako da ne može stati u sve obične hlače, a nije ni toliko veliki da mu trebaju trudničke hlače. Tako sam u H&M-u naletjela na ove super udobne široke “satenske” hlače sa gumom na pojasu. Dubokog su struka, taman idu preko stomaka, a materijal je sasvim udoban i lagan, i za ove toplije januarske dane i za proljeće koje svi već željno iščekujemo.
Mogu se kombinovati uz sve jednobojne džempere/majice ovih boja koje su na hlačama.
Posebno sam oduševljena novim “Chanel” brošem koji ste sigurno već viđali na fashion slikama, jer je trenutno baš popularan. Pošto naravno želimo i mi probati taj trend, a ne potrošiti previše love, onda ćemo sebi nabaviti jednu ovakvu predivnu repliku. Možete ga nositi na kapute, sakoe, torbe, džempere..
Ukoliko vam se sviđa možete ga sebi poručiti kod Sanjaart – ručna izrada nakita (FB stranica). Sigurna sam da ćete biti prezadovoljne kao i ja!
Danas sam se baš raspisala, nadam se da je post bio od koristi, vidimo se uskoro. 💞

As I am slowly entering the sixth month of pregnancy, and I am preparing to go to Sarajevo for specialization, in a few days, I was caught by a mania to turn my house upside down, I clean up every single angle, to leave everything somehow neatly and well-packed behind me and then I can start a new beginning.
Somehow you have that positive energy inside of you, I cannot say that I do not care, the thought that I will not go to my job for the next 4 years, where I will have to drive to Sarajevo, pull myself out of the comfort zone and make a real change in my daily routine to which I have already learned. But this is somehow an integral part of the life of a doctor I consent to become, lifelong learning lessons, growth and development if I want to make a progress.
During my first pregnancy I was the fifth year of college, everyone is already making fun of me that I definitely cannot study without a baby and that if I plan to have a third child I should definitely do my doctorate during that that moment. 😂
But then, if I was 22, I could be brave, with 29! I have one great experience behind me, when everything is “assembled”, baby, marriage, exams, moving, but when everything goes on, you really enjoy the fruits of your work.

Being a young mother is definitely one of the most beautiful things that happened to me in my life.
Somehow my life was accompanied by dad's sentences when he advised me during my college years how to study and how is the best way of “ parallel with the embrace” (my sister and I always laughed, but it's true), not to study the subject per subject, but in parallel, or as my mother liked to say that we do not have time to waste time in life, and then clean up, you need to do things ” together.”
That really became my life learning lesson.
When you ask me how I get it all done, I think this is the answer.

My life is parallel with the embrace.

We cannot wait for the “right moment” because there is no real moment, life is conceived to break, new things are coming to us that bring us joy, new desires, plans and projects, and simply you have to catch up with it, because it is an illusion we will all once “work”, then have time for something, anything … (ask people who are retired).

Through my life, I realized that it's really all about half of organization; it's not the same to start your day at 8 am and at 12 in the morning.
Planning the day in advance is something that helps me a lot and disciplines to do what I promised myself.
I do not smoke, I do not drink coffee, and how much this banally sounds, I think I save a lot of time on it. I eat healthy food, and this food gives you energy, I am not sluggish and drowsy, and in my opinion I am more productive this way than usual. I train, so I have more strength and motivation. I do not hang out with people who fill my head with negative energy, I read inspirational book, I meditate..
Of all these things, I think the most deserving thing is that I truly love and am a beloved woman who has full support, help and understanding of her husband.

In my opinion the main things that you should start from is to be satisfied of yourself, fulfilled and happy. The rest of the things come as a consequence.

The trap is that we will be happy when we have “everything”. First we are happy, and then that “everything” just comes on.

I enjoy fashion, and I love all these women's rashes, paint and I love to inspire you to choose some things for yourself. But it is even better satisfaction to awake the feeling in someone that wants to start a new beginning, to take life in its own hands, no matter how old he/she wants to succeed in something, that he/she wants to create and show that in this beautiful country we can live well, because I have a feeling for that deep in my heart. The only condition is that we believe in ourselves.

                                                               💞💞💞

I think this outfit will please all pregnant women. We currently understand each other. I am now in the stage that my stomach is no longer small, so it can not fit in all the usual pants, and it's not so big that it needs pregnant pants. So in H&M I ran into these super comfortable wide “satin” pants with tire on the belt. They are deep in waist, they go over their stomach, and the material is quite comfortable and light, and for these warmer January days and for the spring that we all eagerly waiting.
They can be combined with all monochromatic sweaters / shirts of these colors that are on the pants.
I am particularly excited about the new “Chanel” brooch that you have surely already seen on fashion pictures, because it is currently very popular. Since we want to try this trend, and not spend too much money, then we will get ourselves this kind of wonderful replica. You can wear it on coats, jackets, bags, sweaters …
If you like; you can order it by our Sanjaart – ručna izrada nakita (Sanjaart – hand-made jewelry FB page). I'm sure you'll be as happy as I am!
Today I wrote a lot, I hope the post was useful, I'll see you soon. 💞

 • Hlače i džemper (pants and sweater) – H&M
 • Torba (Bag) – Guess
 • Cipele (Shoes) – Šaptač cipelama
 • Broš (brooch) – Sanjaart – ručna izrada nakita

Photos by Kenan Šabanović / kenophotography

 

4 komentara na “Chanel brooch

 1. Draga moja Maida, samo piši, svaki tvoj tekst ili ko te zna uživo zna da te milo slušati. Ovaj “dugi tekst” može biti i duži, jer se tako lijepo provlači kroz usne dok čitam, a uši dok slušam da mi je žao što nije duži…
  💙

  I raduju me sada trudnički savjeti i kombinacije.

  Go mama Maida 💙

  1. Hvala Meli moja od srca, znače mi puno riječi podrške! Zaista sam sretna ukoliko ijedan djelić moga života može biti nekome od pomoći 💞
   Daa, zajedno smo jače! Idemo u potragu za trudničkim radnjama 🤰🏼😍

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *