O blogu

Moram biti iskrena pa ispričati priču o nastajanju ovog bloga i ujedno ohrabriti sve vas koji želite nešto da uradite, a previše razmišljate o tome. Sigurno ima pet godina otkako se pojavila želja u meni da imam svoj blog. Ali, valjda je trebalo da prođe vremena, da želja postane jača od svih mojih zašto-ja-to-ne-mogu i zašto-to-nije-dobra-ideja izgovora i strahova.

Kroz to vrijeme mogu reći da sam i ja postala potpuno druga osoba, zrelija i svjesnija. Shvatila sam da je ideja dobra ako te čini radosnim. Shvatila sam da je i nesavršena akcija bolja od savršenog čekanja. Dijeleći svoju svakodnevnicu na Instagramu, u tom međuperiodu, dobila sam i vašu podršku i dosta prijedloga da napravim ovako nešto.

Vremenom, Instagram mi je postao i skučena platforma, jer su se moji interesi proširili i nikako nisam mogla da podijelim baš sve što sam željela.. i modu, i vegan recepte, i knjige, i fitnes, i putovanja, i svakodnevne izazove, a da to ne bude jedan veliki bućkuriš. Shvatila sam da ja zaista želim da imam ovaj blog.

Hvala vam što ste zajedno sa mnom dio ovog putovanja. Dobrodošli.

I have to be honest with you guys and tell the story of the creation of this blog and at the same time inspire all of you who want to do something similar, and you are thinking too much about it. Probably there must have been five years since I felt the desire to start my personal blog. It definitely needed some time to pass on, that desire became stronger than all my “why I cannot do this”, or “this is not a good idea”, to all of those excuses and fears.

Through this time, I can say that I became completely different person, more mature and more mindful, as well. I realized that the idea is good if it makes you happy. I realized that the imperfect action is better than perfect waiting. By sharing my everyday life on Instagram, in that intermediate period, I got your support and a lot of suggestions to do something like this.

Through all this time, Instagram has become a cramped platform for me because my interests have expanded and I could not share everything I wanted … fashion and vegan recipes, books, fitness, travel, and everyday challenges, and on the other side not to have one big slosh. I realized that I really want to have this blog.

Thank you for traveling with me through this trip. Welcome!